Успехът зависи от качеството ви на КПР*

Висококачествена Кардиопулмонална реанимация е крайъгълният камък от системата за грижа към пациента, която може да оптимизира резултатите от реанимацията. Изявлението за консенсус за качество на КПР* за 2013 г. от Американската асоциация по сърдечни заболявания (AHA) и Европейския съвет за реанимация от 2015 г.  подчертават колко важно е качеството на КПР*

За да осигурят висококачествена КПР*, спасителите трябва да се фокусират върху дълбочината, скоростта, прекъсванията и отпускането. ZOLL имат решение, което е само достатъчно правилна информация, за да подобри ефективността на КПР*, без да разсейва, така че спасителите да могат да достигнат и да поддържат темпо във всяка от тези четири критични области. *КПР – Кардиопулмонална реанимация

Дълбочина

Препоръчва се дълбочината на натиск, да е по-голяма от 2 инча, но не повече от 2,4 инча (5 до 6 сантиметра). Компресията кара кръвта да се движи през тялото, за да защити жизненоважните органи. Необходима е достатъчна дълбочина, за да се натисне сърцето между гръдната кост и гръбначния стълб и ефективно да се изпомпа кръвта. Как технологията на ZOLL помага? Ако спасителят не прави компресийте на подходяща дълбочина, ще се появи звуков и визуален сигнал от устройството „Push Harder“ – („Натискай повече“). След като се достигне подходящата дълбочина, устройството ще подаде отново звуков сигнал  „Добра компресия“.

Ритъм

Препоръчва се ритъма на компресиите да е между 100 и 120 компресии за минута. За постигането на перфузия достатъчна за поддържането на минимална циркулация е необходима скорост от поне 100 свивания в минута, докато скоростта, която е твърде бърза над 120 компреси, често води до недостатъчна дълбочина на натиска или наклон. Как технологията на ZOLL помага?  Лесен за следване метрономен сигнал помага на спасителите да постигнат правилната скорост.

Прекъсвания

Ключова препоръка е да се сведат до минимум прекъсванията на КПР и препоръките за 2015 г. призовават спасителите да се стремят да увеличат процента на компресиране на времето до най-малко 60%. Прекъсванията при компресирането на гръдния кош по време на КПР значително намаляват кръвния поток към сърцето и мозъка. Освен това успехът на шока е пряко свързан с паузите и започва да спада значително след пауза, толкова кратка, колкото 10 секунди. Как технологията на ZOLL помага? Патентованата технология See-Thru CPR® на ZOLL филтрира артефакта на КПР, така че спасителите могат да видят дали се развива организиран ритъм, като по този начин намалява продължителността на паузите.

Отпускане

Препоръките подчертават, че спасителите не трябва да се навеждат на гръдния кош по време на компресията. Пълното натискане или освобождаване на компресия е необходимо, за да позволи на сърцето да се напълни за следващото компресиране. Когато спасителите не успяват да освободят компресията, и не се отделят от гръдния кош, повишават налягането, което прави КПР неефективна. Как ZOLL технологията помага?  ZOLL осигурява индикатор за отпускане, който показва на спасителя дали той или тя напълно отпускат гръдният кош след компресия и дали го прави достатъчно бързо, за да поддържа сърцето за следващиата компресия. „Напълно освобождаване“ напомня на спасителите да не се навеждат.

CPR Help®

Технологията Real CPR Help® е вградена в електродите ZOLL, които включват един мек сензор за еднократна употреба, който събира КПР данните и ги прехвърля в дефибрилатора. Няма допълнителни падове всичко е едно цяло, което спестява време и въпроси кое къде. Просто поставете електрода и КПР помощта автоматично ще се се активира